Blogs

Cloudmigratie is geen kwestie van: een enkeltje naar de cloud a.u.b.

cloudmigratie

In dit blog geeft Joop Brinkbaumer van Wipro een aantal richtlijnen die helpen de strategische overwegingen voor een cloudmigratie.

Hoewel de board steeds vaker de drijvende kracht is achter een cloudmigratie, zegt dit niets over de rationaliteit van de besluitvorming. Strategisch slecht onderbouwde cloudplannen leveren soms ware horrorstories op. Cloud providers proberen met migratiestrategieën en tools de reis naar de cloud in ieder geval zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Het 6 R’s-model van AWS geldt inmiddels als een de facto standaard. Maar net als bij een goed voorbereide wereldreis, doemen er tijdens de ‘journey to the cloud’ ook altijd tegenvallers op. Hoe zorgt u dat u weerbaar blijft?

Door Joop Brinkbaumer, AWS Practice Head van Wipro.

De beslissing om bedrijfsapplicaties naar de (public) cloud te verplaatsen wordt steeds vaker genomen in de boardroom in plaats van op de IT-afdeling, zo signaleerde Rackspace enige tijd geleden al. ‘Cloud first’ is een motto dat CEO’s gretig aangrijpen om aan te tonen dat hun onderneming vooruitstrevend is. In de euforie lopen ondernemingen soms echter te hard van stapel. Er is haast, want bij multinationals raakt een cloudmigratie al snel 4.000 tot 6.000 applicaties. Men spreekt over ‘massamigratie’, een lelijk woord dat verkeerde associaties oproept.

Als we cloudmigratie overwegen, blijkt de keuze overweldigend. Het Cloud Native Landscape Project verklaart waarom veel CIO’s gebukt gaan onder keuzestress. Een ander zorgpunt is de kenniskloof. Uit diverse onderzoeken blijkt dat bedrijven niet de vereiste kennis en vaardigheden in huis hebben om probleemloos over te stappen naar de cloud. De schaarse wel aanwezige kennis over cloudtechnologie zit ook nog eens opgeslagen in de hoofden van een select groepje ‘digital natives’. Een tweespalt dreigt. De ‘grijze haren’ moeten alle zeilen bijzetten om aan boord te blijven.

Cloudmigratie: risico’s

Risicomanagement en compliance zijn thema’s die absoluut in de boardroom thuishoren. Ze liggen als hete aardappelen op het bordje van iedere CEO. Delegeren is geen optie. Een cloudmigratie is namelijk geen excuus om de compliancy-teugels (tijdelijk) te laten vieren. In de financiële wereld gelden de regels van Basel III en Solvency II onverkort. De Nederlandsche Bank vindt dat cloud computing waarbij gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, bijvoorbeeld voor het migreren, opslaan en verwerken van data, feitelijk een vorm van uitbesteding is. Hiervoor geldt dat risico’s aantoonbaar gekend en beheerst dienen te worden en uitbesteding aan derden geen belemmering mag vormen voor toezicht.
Bij cloudmigratie is de cloud nooit een doel op zich. Voor een hippe start-up is cloudtechnologie ongetwijfeld een no brainer, voor een autobandenfabriek is de businesscase minder vanzelfsprekend. Ondernemers zouden daarom eerst eens rustig de tijd moeten nemen om na te denken over de strategische ondernemingsdoelstellingen die men met behulp van de cloud wil bereiken. Willen we een betere customer service, kortere time-to-market of kostenleiderschap? Realiseer dat de analyses tegenwoordig de meeste tijd kosten (80-90 procent). Het programmeren wordt steeds meer bijzaak.

Strategic Migration Framework

Voor een cloudmigratie hanteren wij het zogenoemde Strategic Migration Framework in onze adviespraktijk. Hierin zijn vijf fasen te onderscheiden: Discover, Assess, Plan, Migrate en Stabilize.

 1. Discover
  Deze eerste fase is vooral bedoeld om alle applicaties, besturingssystemen en databases, inclusief licenties die binnen de onderneming aanwezig zijn te inventariseren. Dit gebeurt aan de hand van onder andere de Configuratie Management Database (CMBD), tools en vragenlijsten. Tevens brengt de onderneming de onderlinge afhankelijkheden tussen hardware, back-end en compliance in kaart. Het hergroeperen van gelijksoortige applicaties, bijvoorbeeld alle HR-systemen die in verschillende businessunits draaien, is sterk aan te bevelen. Zo kan bij een cloudmigratie een heel serverpark in één keer landen in de cloud.
 2. Assess
  In de beoordelingsfase wordt van elke applicatie aan de hand van een scoresysteem bepaald in hoeverre deze geschikt is om in aanmerking te komen voor cloudmigratie. Zo kan blijken dat bepaalde marketing- en salesapplicaties bij uitstek geschikt zijn om te migreren naar de publieke cloud, en een specifieke CAD/CAM-applicatie juist niet.
 3. Planning
  In de planningsfase vindt een prioritering plaats tussen de (potentiële) businesswaarde van een applicatie en de geschiktheid voor cloudmigratie. Selectiecriteria zijn bijvoorbeeld de leeftijd van de applicatie, het aantal gebruikers en de onderhoudskosten. Maar ook technische aspecten (gebruikte technologie, afhankelijkheid van andere applicaties en applicaties van derden) en veiligheidsaspecten spelen hierbij een rol. Het is logisch om te starten met de meest geschikte applicaties die potentieel de meeste waarde voor de business opleveren. Dan volgen de ‘easy wins’. De lastig te migreren applicaties die wel een (potentiële) hoge businesswaarde vertegenwoordigen (de ‘long term bets’) vereisen een lange adem. En sommige applicaties gaan niet mee op reis.
 4. Migrate
  De vierde fase bestaat uit de daadwerkelijke cloudmigratie. Na het verkrijgen van de vereiste cloudabonnementen kan de migratie en het testen beginnen.
 5. Stabilize
  De stabiliseringsfase bestaat voornamelijk uit fine tuning van de applicaties en het optimaliseren van de infrastructuur.

Het 5-R’s-model voor cloudmigratie

Als we inzoomen op de fase van de cloudmigratie, stuiten we op het 5 R’s-Model van Gartner. De vijf alternatieven (rehost, refactor, revise, rebuild en replace ) corresponderen met de bekende leveringsmodellen voor de cloud. Zo wordt rehosting, op de werkvloer beter bekend als ‘lift and shift’, gekoppeld aan infrastructure as a service (IaaS). Refactoring is het herstructureren van de broncode van een computerprogramma met als doel de leesbaarheid en onderhoudbaarheid te verbeteren of het stuk code te vereenvoudigen. Dit gebeurt meestal op een platform as a service (PaaS). Revising, vrij vertaald als herschrijven, gebeurt onder de vlag van IaaS of PaaS. Rebuilding is een activiteit die typisch binnen een PaaS-omgeving plaatsvindt. Als we overgaan tot vervanging van de huidige software komen de SaaS-leveranciers in beeld. ‘Drop and shop’ is hiervoor een populaire uitdrukking.

Het 6 R’s-Model voor cloudmigratie

Amazon Web Services (AWS) heeft aan het 5R’s-model van Gartner nog een zesde R (‘Retain’) toegevoegd en de terminologie enigszins aangepast. Sommige applicaties hou je om moverende redenen liever in eigen huis. Er wordt dus een wagonnetje afgekoppeld. Het resultaat is een soort plattegrondje voor de metro met als eindbestemming de cloud. Binnen dit 6 R’s-model voor cloudmigratie blijkt ’rehosting’ in de pratijk de snelste en goedkope route naar de cloud te zijn. Ondernemingen besparen al snel 30 procent. Public cloud leveranciers, zoals Microsoft, AWS, Google en Oracle hebben er alle belang bij om de overgang naar de cloud zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ze stellen tools, trainingen, acceleratieprogramma’s, partners en automatiseringsplatformen (AWS Elastic Beanstalk) ter beschikking. Tijdens de fase van de cloudmigratie nemen zij zelfs soms bepaalde aanloopkosten voor hun rekening. Bedrijven realiseren zich namelijk vaak niet dat zolang ze nog niet volledig zijn gemigreerd naar de cloud, de kosten van sommige legacy systemen die nog in de lucht zijn, gewoon doorlopen. Zo lijkt de migratie naar de cloud duurder uit te pakken. In plaats van een ‘baseline’ van 100 procent zit de onderneming plotseling op 130 of 140 procent en dat is schrikken.

Praktijkvoorbeeld van cloudmigratie

De Netflix-case geldt als een schoolvoorbeeld van een cloudmigratie met een geslaagde ‘cloud first’ strategie. Vice president Cloud and Platform Engineering Yury Izrailevsky schetst de aanleiding. “Our journey to the cloud at Netflix began in August of 2008, when we experienced a major database corruption and for three days could not ship DVDs to our members. That is when we realized that we had to move away from vertically scaled single points of failure, like relational databases in our datacenter, towards highly reliable, horizontally scalable, distributed systems in the cloud.” Let wel, het hele migratietraject nam meer dan zeven jaar in beslag en er is heel wat noeste arbeid verricht. Dankzij die migratie naar de cloud steeg het aantal gestreamde uren in die periode met een factor 1.000. Zonder op deze prestaties te willen afdingen, is een hip internetbedrijf als Netflix natuurlijk niet representatief voor de ‘mainstream’ van ons bedrijfsleven. Voor Netflix was de reis naar de cloud al zwaar, laat staan voor multinationals in de offshore of de maakindustrie die al tientallen jaren een enorme legacy aan systemen meetorsen…

Tot slot
Wat is wijsheid: vijf R’s of zes R’s? Dat maakt niet uit. Uiteindelijk gaat het erom dat de beslissing voor een cloudmigratie weloverwogen wordt genomen op basis van strategische overwegingen en degelijke risicoanalyses.

Klik hier voor meer blogs van IT-experts.

Naar boven