Blogs

Ketenmonitoring doorbreekt frustraties en hindernissen

ketenmonitoring

Ketenmonitoring kan veel frustraties op de werkvloer voorkomen, zegt Jeroen Wierkix van Ymor in dit blog.

Werkend Nederland ergert zich mateloos aan slecht functionerende IT. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de werknemers zich het meest ergert aan de verloren tijd door traagheid en downtime. Daarnaast stoort ruim een derde zich aan de tijd die het kost om de problemen te verhelpen. Tot slot valt een kwart over de slechte bereikbaarheid en ondersteuning van de IT-supportafdeling. Kortom: veel frustraties op de werkvloer. Ketenmonitoring kan dat voorkomen.

Door Jeroen Wierikx, sales manager van Ymor.

Meer dan de som der delen
Het merendeel van de Nederlandse werknemers doet voor de dagelijkse werkzaamheden een beroep op Office-programma’s zoals Word en Outlook. Hierbij gaan werknemers ervan uit dat deze tools werken, waar een werkgever voor moet zorgen. Een optimale werking zorgt niet alleen voor een hoge productiviteit, maar ook voor werknemersgeluk. Het functioneren van Microsoft Office binnen organisaties is echter afhankelijk van verschillende interne factoren en onderdelen: de verbinding, de computer waarop de programma’s draaien, de programma’s zelf of die in de opslag. Ook externe factoren zoals de performance van Microsoft zelf spelen mee. De uiteindelijke prestaties en ervaringen zijn de optelsom van al deze onderdelen.

Waar alle individuele componenten op technisch gebied voldoende lijken te presteren, kunnen de daadwerkelijke prestaties, en dat is wat de eindgebruiker ervaart, echter alsnog onvoldoende zijn. Dit is een probleem dat veel IT-managers parten speelt. Hoe slechter de eindgebruiker de performance ervaart, hoe meer tickets de IT-afdeling voor haar kiezen krijgt en hoe meer tijd gespendeerd wordt aan het blussen van brandjes.

Met ketenmonitoring van Microsoft Office-applicaties kunnen IT-managers zich wapenen in deze strijd. Of een bedrijf nu te maken heeft met klagende eindgebruikers of een gebrek aan controle over de performance van Microsoft, ketenmonitoring biedt integraal inzicht en de mogelijkheid tot proactief handelen. Met ketenmonitoring worden alle handelingen van de eindgebruiker gesimuleerd of gevolgd vanaf verschillende apparaten en verschillende locaties.

De objectieve meetgegevens die voortkomen uit de monitoring, geven inzicht in hoe lang een bepaalde handeling of taak daadwerkelijk duurt. Hierbij biedt het niet alleen inzicht in de prestaties aan de voorkant, maar ook welke achterliggende systemen en processen daarvoor verantwoordelijk zijn. Door dit inzicht wordt het mogelijk eventuele bottlenecks op te sporen. Bovendien maakt dit een einde aan de befaamde blame game: de objectieve cijfers vormen gegronde bewijslast om leveranciers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

Investering met rendement
Met ketenmonitoring wordt een stabiele en goed presterende IT-omgeving realiteit. Daarbij is het inregelen van ketenmonitoring laagdrempelig en is het relatief snel en betaalbaar in te richten. Bovendien betaalt de investering zichzelf snel terug. Door de keten end-to-end te monitoren profiteer je immers van vele voordelen. Denk aan snelle domeinbepaling, kortere oplostijden, minder kosten, beter imago van de IT, tevreden klanten én medewerkers en effectief leveranciersmanagement.

Creëer één waarheid
Door de verzamelde en gecorreleerde informatie te plotten op een gezamenlijk dashboard, wordt één waarheid gecreëerd en kijken business en IT naar dezelfde informatie. Hiermee worden verantwoordelijkheden belegd daar waar ze horen en wordt de rol van IT beter zichtbaar. IT monitort of alle applicaties beschikbaar zijn en voldoende presteren. Is op het dashboard te zien dat een applicatie ergens in een keten stoort? Dan kan IT aan de slag met het controleren of herstellen van de systeemkoppeling in het proces nog voordat de klant er iets van merkt. Zowel de business als IT krijgen hiermee de kans van reactief (de klant klaagt en men gaat op zoek) naar proactief (de klant merkt er niets van of was al geïnformeerd) te groeien. IT kan rapporteren over haar bijdrage aan de bedrijfsresultaten en samen kunnen de afdelingen processen optimaliseren en trends ontdekken

Kortom: ketenmonitoring voor Microsoft Office-programma’s zorgt ervoor dat het eindgebruikersgeluk omhoog gaat en de druk op de IT-supportafdeling omlaag. Daarmee zegt jouw bedrijf succesvol gedag tegen alle frustraties over de IT.

Klik hier voor meer blogs van IT-experts.

Naar boven