Praktijk

Ministerie van Defensie gaat flexibele IT-professionals inhuren

ministerie van defensie

Praktijk | Gelegenheidscombinatie Bergler, Caesar en Pimarox levert flexibele IT-arbeidskrachten aan het ministerie van Defensie.

Het ministerie van Defensie heeft in een aanbestedingstrajecten voor het leveren van flexibele ICT-professionals voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer & Vertrek en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, gekozen voor de combinatie van ICT-dienstverleners Bergler, Caesar en Pimarox.

Het is niet de eerste keer dat de ICT-dienstverlenerscombinatie een tender van de overheid wint. Eind vorig jaar liet het ministerie van Defensie al weten per 1 november met de drie partijen in zee te gaan voor het inhuren van flexibele IT-krachten. Samen beschikken de partijen namelijk over een omvangrijk netwerk van IT-professionals. Bovendien hebben Bergler, Caesar en Pimarox op de achtergrond nog een aantal specialisten gemobiliseerd om schaarse expertisegebieden in te vullen.

De overeenkomst start op 1 april, heeft een looptijd van 4 jaar en de waarde bedraagt jaarlijks zo’n 32 miljoen euro.

Naar boven