Information Management

Veiligheidsregio Haaglanden zet digitale stappen met BCT

Veiligheidsregio Haaglanden is als eerste klant live gegaan met het objectmanagementsysteem (OMS) als aanvulling op Liber Behandelaarportaal van BCT.

Veiligheidsregio Haaglanden, een organisatie die onder andere de brandweerzorg van alle negen gemeenten in Haaglanden verzorgt, is als eerste klant live gegaan met het objectmanagementsysteem (OMS) als aanvulling op het Liber Behandelaarportaal van BCT, specialist in Enterprise Information Management. De veiligheidsregio werkte al enige tijd met Liber, dat zaakgericht werken mogelijk maakt, en heeft met het OMS de volgende stap gezet om betere aansluiting te realiseren tussen objecten en zaakgerichte processen.

Binnen de Veiligheidsregio Haaglanden beheert de afdeling Risicobeheersing een registratie van allerlei objecten – gebouwen, terreinen en gebieden – die regelmatig gecontroleerd moeten worden op brandveiligheid. Om dit optimaal te kunnen doen, heeft de Veiligheidsregio samen met BCT de aansluiting gezocht tussen het bestaande geografische informatiesysteem van de Veiligheidsregio, het informatieplatform Liber en het nieuwe OMS dat hier speciaal op is afgestemd. Door de systemen te combineren kan er efficiënter worden gepland en krijgen de eindgebruikers een beter werkbeeld.

Pieter Kruithof, beleidsadviseur Risicobeheersing bij de Veiligheidsregio Haaglanden: “In samenwerking met BCT hebben wij een oplossing gezocht om onze werkzaamheden nog beter uit te kunnen voeren. Hieruit kwam het nieuwe Liber Behandelaarportaal, dat beter dan voorheen de link legt tussen zaakgericht en objectgericht werken. Hierdoor krijgen onze specialisten een goed beeld van de zaakhistorie van objecten en daar kunnen zij in hun advisering rekening mee houden.”

Ruud Storcken, business unit manager bij BCT: “Voor Veiligheidsregio Haaglanden is het ontzettend belangrijk dat objecten, processen en documenten zo op elkaar aansluiten dat een specifieke gebruiker altijd toegang heeft tot de juiste informatie op het juiste moment. We hebben dan ook hoog ingezet op een logische structuur en een gebruiksvriendelijke interface. Dit komt ten goede aan de tevredenheid omdat medewerkers gemakkelijk door het systeem kunnen navigeren en dat leidt weer tot een hogere efficiëntie. Ik heb er vertrouwen in dat we samen met de Veiligheidsregio een goede basis hebben gelegd om toekomstige digitale veranderingen het hoofd te bieden.”

Naar boven