Werving

DigiLeerKracht helpt basisscholen op weg met computational thinking

digileerkracht

DigiLeerkracht van van VHTO en Google ondersteunt basisscholen bij het aanbieden van computational thinking en programmeren. 500 scholen deden al mee.

Het VHTO-scholingsprogramma voor basisschoolleerkrachten, DigiLeerKracht, loopt goed op schema. Het programma is ontwikkeld met financiële steun van Google en is bedoeld om basisscholen te ondersteunen bij het aanbieden van computational thinking en programmeren.

Inmiddels hebben ruim 500 basisscholen het landelijk scholingsprogramma DigiLeerKracht van VHTO, het landelijk expertisebureau voor meisjes en vrouwen in bèta en techniek, gevolgd. Dit schooljaar volgen nog meer onderwijsinstellingen. “We willen dat 2000 scholen met ons scholingsprogramma in aanraking komen”, zegt Cocky Booij, directeur bij VHTO. Dat dit een haalbare ambitie is, blijkt uit de grote animo en het enthousiasme in het primair onderwijs voor dit project.

Vrouwen in de IT
Eind maart vorig jaar ontving VHTO van Google een financiële bijdrage van een half miljoen dollar om 2000 basisscholen gratis te kunnen laten deelnemen aan het tweedaagse scholingsprogramma. In samenwerking met experts van onder meer TU Delft en Codeklas werd DigiLeerKracht ontwikkeld. Booij: “Daarmee richtten we ons in eerste instantie op basisscholen die nog niet zo ver zijn met digitale vaardigheden in hun curriculum. Bovendien willen we graag vrouwelijke leerkrachten bereiken, omdat 90 procent van de basisschoolleerkrachten nu eenmaal vrouw is.” VHTO wil basisschoolleerlingen laten zien dat ook vrouwen prima in de IT kunnen werken, in tegenstelling tot wat nu vaak nog wordt gedacht: dat IT een typisch mannendomein is. “Als een juf lesgeeft in computational thinking en programmeren, wordt ze daarmee een rolmodel voor basisschoolleerlingen: jongens én meisjes.”

Grote behoefte aan scholing
Nederland telt zo’n zevenduizend basisscholen. Een aantal daarvan is al heel ver met digitale vaardigheden in het lesprogramma, maar het merendeel van de instellingen heeft behoefte aan scholing, hulp en ondersteuning. Door de bijdrage van Google is het scholingsprogramma DigiLeerKracht van VHTO gratis voor geïnteresseerde basisscholen. Dat is prettig voor schoolbesturen en directeuren. “De enige uitdaging waar scholen mee worstelen, is dat het niet altijd eenvoudig is om een leerkracht twee dagen vrij te roosteren voor de training”, zegt Booij. Maar de organisatie probeert manieren te vinden om die drempel te slechten. “Door bijvoorbeeld de training op twee keer een woensdagmiddag aan te bieden.”

Doorlopende evaluatie
Per school mag één leerkracht gratis deelnemen. Tijdens DigiLeerKracht oefenen deelnemende leerkrachten met computational thinking en leren zij zelf programmeren. Aan het einde van de scholing stelt iedere leerkracht een 10-puntenplan op waarmee computational thinking en/of programmeren op de eigen school verankerd moet worden. “We kunnen natuurlijk niet alle 2000 scholen controleren op de uitvoering van die plannen, maar we nemen wel altijd na een tijdje contact op om te bekijken hoe het gaat en of we op de een of andere manier nog kunnen helpen.” Het scholingsprogramma wordt doorlopend geëvalueerd. Vanuit de scholen blijkt de wens groot om met meerdere leerkrachten te mogen komen. Booij kan zich die wens wel voorstellen. “Het scheelt natuurlijk in draagvlak voor je 10-puntenplan als je er niet helemaal alleen voor staat binnen je team na de training. Vandaar dat we dit nu onder bepaalde voorwaarden toestaan.”

Naar boven