Praktijk

Heilig-Hartziekenhuis Lier aan de slag met spraakherkenning van Nuance

heilig-hartziekenhuis

Het Heilig-Hartziekenhuis Lier heeft de implementatie van Dragon Medical Direct, de oplossing voor spraakherkenning van Nuance, afgerond.

Het Heilig-Hartziekenhuis Lier heeft de implementatie van Dragon Medical Direct, de oplossing voor spraakherkenning van Nuance, afgerond. Alle 120 artsen en het medisch secretariaat van het ziekenhuis werken er inmiddels mee. Het ziekenhuis kan nu enerzijds de artsen en het medisch secretariaat ontlasten en anderzijds de kwaliteit van de zorgverlening verbeteren door efficiëntere en accuratere verslaglegging.

Het Heilig-Hartziekenhuis Lier is een algemeen ziekenhuis met regionale uitstraling. Het biedt een brede waaier aan gespecialiseerde medische, medisch-technische en poliklinische diensten. Het ziekenhuis streeft naar geavanceerde zorg- en dienstverlening onder het motto: een hart voor zorg. Daartoe zetten zich dagelijks zo’n 1.500 mensen in: artsen, verpleegkundigen, schoonmaaksters, koks, apothekers en anderen. Het Heilig-Hartziekenhuis Lier beschikt over 451 bedden en heeft 200.000 patiëntencontacten per jaar.

Een aantal jaren geleden al werd in het Heilig-Hartziekenhuis Lier op initiatief van een aantal artsen een oplossing voor spraakherkenning aangekocht. Die toepassing was bij een beperkt aantal medisch specialisten in gebruik.

heilig-hartziekenhuis stefaan vansteenkiste

Stefaan Vansteenkiste, IT-directeur van het Heilig-Hartziekenhuis Lier, zag dat er bij meer artsen vraag was naar een systeem voor spraakherkenning: “Wij wilden dat graag breed faciliteren, maar dan wel via een centraal beheerd systeem. Een professionele, algemeen inzetbare oplossing, die voor ons als IT-organisatie goed beheersbaar was en waarvan de artsen en specialisten met minimale training goed gebruik kunenn maken in hun dagelijkse werk.”

Beleidskeuze voor spraakherkenning
In 2018 werd de beleidskeuze genomen om de 120 medisch specialisten van het Heilig-Hartziekenhuis Lier een systeem voor spraakherkenning te bieden. “De doelstelling was enerzijds het medisch secretariaat te ontlasten”, vertelt Vansteenkiste. “Hoe ging het voorheen: de specialist sprak in op een opnameapparaat en leverde dat bestand (soms nog als cassettebandje) aan bij het secretariaat. Daar werkte een ‘tikpool’ die dictaten uit en leverde het typewerk vier of vijf dagen later weer aan. Spraakherkenning zou moeten helpen de tikpool te reduceren. Anderzijds zou het moeten helpen de kwaliteit van zorgverlening te vergroten, door bijvoorbeeld meer snelheid en efficiency in verslaglegging.”

De belangrijkste uitdaging bij de keuze voor het systeem was de kwaliteit van die spraakherkenning. Hoe goed is de oplossing in staat de toch vaak complexe medische terminologie goed te vertalen van gesproken woord naar digitale tekst. Vansteenkiste: “Ook het mobiele aspect speelde mee bij de keuze. Het was belangrijk dat de artsen niet alleen achter hun bureau gebruik kunnen maken van spraaktechnologie, maar ook terwijl ze hun ronde lopen of zich waar dan ook in het Heilig-Hartziekenhuis Lier bevinden.”

heilig-hartziekenhuis gebouw

De ziekenhuisbrede implementatie
Het Heilig-Hartziekenhuis Lier koos voor Dragon Medical Direct van Nuance. Juist vanwege het grote medische lexicon, het gebruiksgemak en de snelheid van adoptie, en de mobiliteit.

“We zijn gestart met een pilot”, vertelt Johan Engels, applicatiebeheerder van het nieuwe EPD van het ziekenhuis, Primuz. “In die pilot waren alle disciplines vertegenwoordigd, zodat we een goed beeld kregen van de situaties en behoeftes van de artsen. Die pilot is zeer goed verlopen. De artsen hebben een korte instructie gekregen en gingen er vervolgens mee aan de slag. Dat is allemaal erg vlot gegaan en de reacties waren zonder uitzondering positief. Sommige deelnemers aan de pilot wilden het zelfs mee naar huis nemen.” Op basis van de pilot nam het bestuur van het Heilig-Hartziekenhuis Lier de beslissing: alle 120 artsen kregen de beschikking over Dragon Medical Direct.”

De uitrol van het systeem ging per specialisatie. “Je moet goed kijken naar de verschillende situaties waarin de artsen spraakherkenning willen hebben”, zegt Engels. “Er waren in het begin kleine barrières, die hadden vooral te maken met de koppeling met ons VMWare Horizon-platform. Die barrières zijn overigens snel verholpen in samenwerking met Nuance. Dankzij de enthousiaste verhalen van de specialisten die al gebruik maakten van Dragon Medical Direct, hoefde ik nauwelijks afspraken te maken met de volgende groep specialisten. Die kwamen zelf naar mij toe om zo snel mogelijk gebruik te kunnen maken van de spraaktechnologie. Het ging als een lopend vuur door het Heilig-Hartziekenhuis Lier.”

Meer dan alleen tijdwinst
Inmiddels hebben vrijwel alle artsen de beschikking over Dragon Medical Direct en is de helft er actief mee aan de slag en volledig over op spraakherkenning. “We zijn nu de laatsten aan het instrueren”, zegt Engels. “Er zijn ook nog ‘hardleerse’ specialisten die wat moeilijker uit hun routine komen. Maar ik verwacht dat de overgrote meerderheid Dragon Medical Direct in hun dagelijkse praktijk inpassen.”

Zowel Vansteenkiste als Engels zijn enthousiast over het gemak en de snelheid van de adoptie. In het kleine half jaar dat de uitrol nu loopt, is de feedback van de gebruikers positief. Vansteenkiste: “Men moet in het begin even moeite doen om over te stappen op een andere routine en bijvoorbeeld de autotekst en lexica onder de knie te krijgen. Maar nu al levert het steeds meer tijdwinst op. Verslagen uitwerken kostte via de tikpool enkele dagen. Nu zijn verslagen binnen enkele minuten genoteerd, geregistreerd en gevalideerd. Dat is pure winst voor de specialist, de huisarts en natuurlijk voor de patiënt.”

Maar de winstpunten zijn breder dan alleen tijdwinst, stelt Vansteenkiste: “Van de specialisten horen we dat de inhoud en kwaliteit beter is als ze de uitwerking direct doen en in eigen hand houden. Onze dienstverlening naar externe klanten gaat dankzij spraakherkenning naar een hoger niveau. Dat is voor iedereen goed en helpt ons zeker bij het behalen van NIAZ-accreditatie (een van de kwaliteitslabels voor Belgische ziekenhuizen).”

Er is wat Vansteenkiste betreft nog een mooie bijvangst: “We komen met het Heilig-Hartziekenhuis Lier op IT-gebied uit een achterstandsituatie. Onze opdracht was om IT op een hoger plan te plaatsen. Dragon Medical Direct past binnen dat beleid. De medisch specialisten die het systeem gebruiken, waarderen het enorm. Die waardering straalt af op onze IT-afdeling. Artsen zien nu dat we er echt voor hen zijn. Dat we oplossingen bieden die hun werk efficiënter, comfortabeler en gemakkelijker maken. Dat helpt niet alleen bij de acceptatie en adoptie van dit systeem, maar ook bij die van ons andere werk. Voorheen was IT in hun ogen vooral gedoe, nu levert het ook zichtbare meerwaarde op.”

Cloudplatform
Een nog te implementern toevoeging aan het systeem is Nuance PowerMic Mobile om de specialisten nog beter te ondersteunen in hun mobiliteit. De uitbreiding met spraakaansturing, waarmee bijvoorbeeld door het EPD genavigeerd kan worden met spraakcommando’s is nog niet aan de orde. “Niet alleen de oplossing en de kwaliteit ervan was voor ons van belang, ook de relatie met Nuance heeft duidelijk meerwaarde”, weet Engels. “Dat we rechtstreeks met Nuance in gesprek zijn, was voor ons een belangrijk punt.”

Samenwerking met de producent is volgens Engels noodzakelijk om technische issues snel te kunnen tackelen. “Verder hebben we nog steeds de wens om spraaktechnologie als cloudoplossing te kunnen aanbieden. Maar dat is nu nog niet mogelijk en wenselijk voor ons ziekenhuis. Ik verwacht dat als we op termijn overstappen naar het cloudplatform, dat dan de technische implementatie eenvoudiger zal zijn.” Wat betreft het Heilig-Hartziekenhuis Lier is er volgens Vansteenkiste in ieder geval geen weg terug. “Dan krijgen we oorlog met de artsen, die komen in opstand als we spraakherkenning weer wegnemen.”

Naar boven